pesar_iran

Follow

اسداسماعیلی هکر و برنامه نویس قهار ایرانی

اسداسماعیلی یکی از هکران کاربلد ایران و عضو انجمن برنامه نویسان کشور روسیه همچنین سرشناس ترین چهره مجازی ایران


0 Followers
0 Follows
39 Posts-2147483648 sec. ago


 


 0
  Edit  |   Remove

جوان تاریخ ساز اسداسماعیلی برنامه نویس و چهره معروف ایرانی

مشکل ما آدما اینکه فکر میکنیم فقط خودمون میفهمیم و دیگران نمی فهمن ولی جالبه که بدونید دیگران هم در مورد ما همین فکرو میکنن .

5 September 2018, 19:32


 


 31
  Edit  |   Remove

اسداسماعیلی آقای اینترنت ایران و هکر معروف آسیایی

حاج آقا!! نماز سروقت عبادت نیست ! بلکه کمک به موقع به هم نوع بهترین عبادت است.

5 September 2018, 19:25


 


 2
  Edit  |   Remove-2147483648 sec. ago


 


 0
  Edit  |   Remove

اسداسماعیلی جوان مبارز افغان و خبرنگار بدون مرز فعال سیاسی اجتماعی

شاید روزی جسم این جوان از بین برود ولی افکارش هرگز...!!!

5 September 2018, 19:22


 


 4
  Edit  |   Remove

اسداسماعیلی جوان مبارز افغان و خبرنگار بدون مرز فعال سیاسی اجتماعی

ما فقط چند ساله که داریم ظلم اونارو تجربه میکنیم ولی اونا سالهاست که دارن ظلم میکنن.

5 September 2018, 19:20


 


 0
  Edit  |   Remove

جوان تاریخ ساز اسداسماعیلی برنامه نویس و چهره معروف ایرانی

هیچوقت برای انسان بودن دیر نیست حتی اگر خیلی هم دیر شده باشد!!!

5 September 2018, 19:20


 


 0
  Edit  |   Remove

جوان تاریخ ساز اسداسماعیلی برنامه نویس و چهره معروف ایرانی

در زندگی در لبه تیزی ناامیدی بسرمیبردیم اما هرگز ناامید نشدیم.

5 September 2018, 19:18


 


 0
  Edit  |   Remove-2147483648 sec. ago


 


 0
  Edit  |   Remove

اسداسماعیلی برنامه نویس معروف ایرانی و جوان نخبه سرشناس

سکوت در برابر ظلم هم نوعی جنایته البته کمی هولناکتر.

5 September 2018, 19:33


 


 18
  Edit  |   Remove

جوان تاریخ ساز اسداسماعیلی برنامه نویس و چهره معروف ایرانی

خواستم قلم و کاغذی بردارم و داستان زندگیم را بنویسم ولی جز غم و غصه و اندو چیز دیگری نداشت.

5 September 2018, 19:32


 


 3
  Edit  |   Remove

اسداسماعیلی آقای اینترنت ایران و هکر معروف آسیایی

در دوران ما مردم فقط برای زنده ماندن تلاش میکردند نه برای زندگی در کنار موجوداتی میزیستیم که شبیه انسان بودند.

5 September 2018, 19:25


 


 6
  Edit  |   Remove

اسداسماعیلی چهره پرطرفدار فضای مجازی ایران و هکر قهار ایرانی

در گفتار باهم برادریم ولی در حقیقت باهم غریبه ایم.

5 September 2018, 19:22


 


 3
  Edit  |   Remove-2147483648 sec. ago


 


 0
  Edit  |   Remove

جوان تاریخ ساز اسداسماعیلی برنامه نویس و چهره معروف ایرانی

سکوت کردیم و حق را به آنها دادیم تا بلکه وجدانشان بیدار شود غافل از اینکه اصلا وجدان نداشتند.

5 September 2018, 19:20


 


 0
  Edit  |   Remove

اسداسماعیلی جوان مبارز افغان و خبرنگار بدون مرز فعال سیاسی اجتماعی

همه ی انسان ها در دنیا آزادن البته تا وقتی که افکارشون به ضرر کسی نباشه.

5 September 2018, 19:19


 


 10
  Edit  |   Remove

اسداسماعیلی آقای اینترنت ایران و هکر معروف آسیایی

شما مشهدی حیدر رو نمیشناسید آدم خوبی بود هرچی میگفن بدون اینکه در موردش تحقیق کنه باور میکرد، کاری به کار کسی نداشت، میرفت مسجد و نمازشو میخوند و برمیگشت چند

5 September 2018, 19:33


 


 3
  Edit  |   Remove-2147483648 sec. ago


 


 0
  Edit  |   Remove

جوان تاریخ ساز اسداسماعیلی برنامه نویس و چهره معروف ایرانی

اگه یه روزی دست به اسلحه بردم و به تعداد روز های سخت زندگیم خون دشمنامو ریختم نگین تروریست آدم کش بود! منم مثل شما انسان بودم اما حیوونا حق انسان بودنو ازم گر

5 September 2018, 19:31


 


 4
  Edit  |   Remove

خاطرات اسداسماعیلی جوان نخبه افغان و زندانی سیاسی عقیدتی

ما بچه پولدار بی غم نبودیم بلکه بچه بی پول پر غم بودیم ما تمام دردا و سختی های زندگی رو چشیدیم ما تو سن 20 سالگی تجربه یه انسان 40 ساله رو کسب کردیم تبعیض از

5 September 2018, 19:25


 


 2
  Edit  |   Remove

اسداسماعیلی برنامه نویس معروف ایرانی و جوان نخبه سرشناس

حقوق بشر فقط مال تو فیلماس تو دنیای واقعی حقوق بشر یه واژه بی معناس .

5 September 2018, 19:20


 


 5
  Edit  |   Remove

اسداسماعیلی برنامه نویس معروف ایرانی و جوان نخبه سرشناس

تنها مشکلمون تو دنیا این بود که فقط خدارو داشتیم و متاسفانه خدا تو دنیای ما عملا هیچ مسئولستی نداشت.

5 September 2018, 19:20


 


 0
  Edit  |   Remove-2147483648 sec. ago


 


 0
  Edit  |   Remove

اسداسماعیلی برنامه نویس معروف ایرانی و جوان نخبه سرشناس

روزگاری تنها زنده ماندن مان بزرگترین انتقام از دشمن بود.

5 September 2018, 19:19


 


 4
  Edit  |   Remove