Bir mucize olsun ve gidenler geri gelsin ve kimse gitmesin